Home » Cases » App » Duurzaamheidsapp

Duurzaamheidsapp – Van Munster

Direct contact

Gerichte interactie met klanten via de app

Push meldingen

Prijswijzigingen doorgeven middels push-meldingen

Hybride app

Hybride app ontwikkeling

Logo Van Munster

Van Munster heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en dit wilde ze nog verder onderstrepen door middel van een app. In deze app kunnen bedrijven zich inschrijven op prijsfluctuaties van onder andere papier, plastic en metaal. Hiermee kunnen bedrijven met grote oplages van restmateriaal iets verdienen in plaats van ervoor te moeten betalen.

Duurzaamheidsapp
Duurzaamheidsapp

Case

Het concept van de app die we voor Van Muster hebben ontwikkeld was met name gericht op het bewust maken van ondernemers in de regio hoe op een duurzame manier om te kunnen gaan met afval. Dit moest gedaan worden aan de hand van een Scan(vragenlijst) waaruit vervolgens een advies en een score kwam.

Om de app interessant te maken voor dagelijks gebruik zijn er nog een 4 tal extra functies gemaakt. Namelijk een waste-exchange, het laatste nieuws, afval ophalen verzoek en een contact formulier met foto upload mogelijkheid.

Met de waste-exchange kunnen gebruikers een drempel instellen voor een bepaald restafval. Wanneer de drempelwaarde wordt overschreden krijgt de desbetreffende gebruiker een push melding op zijn telefoon binnen.

Het laatste nieuws laat de meest recente nieuwsberichten van de website zien. Dit gedeelte staat direct in verbinden met de WordPress website.

Gebruikers van de app kunnen ook een verzoek indienen om afval bij hen op te komen halen. Middels 3 stappen worden de juiste gegevens opgevraagd en wordt Van Munster ingelicht.

Het contact formulier is bedoeld voor algemeen contact met Van Munster. Wanneer nodig kan er een afbeelding worden meegestuurd.

Proces

We hebben gezamenlijk met DailyBrand onze “The Concept” workshop gehouden en alle wensen in kaart te gebracht. Tijdens de workshop is het gehele concept voor de app uitgewerkt.

Aan de hand van het concept is DailyBrand aan de slag gegaan met het realiseren van het design van de app. Terwijl zij bezig waren met het design, zijn wij begonnen met het maken van de functionaliteiten voor de app.

Na het aanleveren van het design is de app verder afgewerkt tot een volledige versie. De app is in de Play store of Appstore te vinden onder de naam “Duurzaamheids App”.

app duurzaamheidsapp
App Van Munster

Technologie

De Duuzaamheids App is een hybride app. Dit wil zeggen dat de app voor zowel de iPhone als de Android versie in één keer is gebouwd op een hybride platform.

De waste-exchange staat in direct verbinden met WordPress waar de website van Van Munster mee is gebouwd. Van Munster kan eenvoudig prijzen in WordPress aanpassen van verschillend restafval waarna er automatisch een pushmelding naar betreffende app gebruikers wordt verstuurd.

Het laatste nieuws staat ook direct in verbinding met WordPress. Wanneer er een nieuw bericht op de website wordt geplaatst krijgen gebruikers van de app hier een pushmelding van.

Het ophaal verzoek proces en het contact formulier genereren een mail die direct naar de juiste mensen wordt gemaild. Deze kunnen dan ook gelijk door Van Munster zelf worden opgepakt.

Resultaten

Door de app heeft Van Munster het duurzaamheid label voor het bedrijf nog meer versterkt. Het een handige app geworden waarmee ondernemers financieel voordeel kunnen behalen met restafval.

Duurzaamheidsapp producten

Uitgevoerd door

Tom van Leeuwen

CEO | Software Engineer

tom@squareconcepts.nl

Arthur Doorgeest

Software Engineer

arthur@squareconcepts.nl

Geïnteresseerd geraakt door deze case?

Laat hier je bericht achter en wij gaan ermee aan de slag! Contact opnemen met ons is geheel vrijblijvend. Je krijgt een ontvangstbevestiging via een e-mail.

    Menu