Home » Blog » E-commerce » Nieuwe regelgeving en beveiligingsprotocollen e-mailmarketing

Nieuwe regelgeving en beveiligingsprotocollen e-mailmarketing

Nieuwe regelgeving en beveiligingsprotocollen e-mailmarketing

In de dynamische wereld van e-mailmarketing is veiligheid van cruciaal belang voor het behoud van vertrouwen bij ontvangers. E-mail beveiligingsprotocollen, waaronder SPF, DKIM en DMARC, spelen een centrale rol bij het waarborgen van de integriteit en authenticiteit van e-mailcampagnes. In dit artikel duiken we dieper in deze protocollen en gaan we begrijpen hoe ze een onmisbare rol spelen in e-mailmarketing.

Wat zijn e-mail beveiligingsprotocollen?

E-mail beveiligingsprotocollen functioneren als digitale wachters die de veiligheid van e-mails waarborgen. Ze zijn ontworpen om phishing tegen te gaan. Ze beschermen tegen kwaadwillenden die zich voordoet als legitieme afzender en beschermen tegen ongeautoriseerde manipulatie van e-mailinhoud. Hierin spelen SPF, DKIM en DMARC een grote rol.

Wat betekent SPF, DKIM en DMARC?

SPF (Sender Policy Framework)

Sender Policy Framework (SPF) is een standaard waarmee je kunt aangeven welke IP-adressen er namens het maildomein van jouw organisatie e-mailberichten mogen versturen (en welke niet). Deze informatie wordt opgeslagen in het zogenoemde “SPF-Record” van het maildomein. Dit record wordt via DNS-record uitgelezen door de ontvangende mailserver. IP-adressen die je hierin kwijt wilt, zijn adressen van servers die de e-mails van jou en jouw medewerkers uitsturen, maar ook de server die bijvoorbeeld de facturen of een bedrijfsnieuwsbrief uitstuurt. Het hebben van een SPF-record verhoogt het vertrouwen bij de ontvangende mailserver in de afweging of jouw bericht spam is.

DKIM (Domainkeys Identified Mail)

DomainKeys Identified Mail (DKIM) zorgt ervoor dat er een ‘vingerafdruk’ wordt toegevoegd aan de e-mail. De ontvangende mailserver gebruikt deze vingerafdruk om na te gaan of een e-mail afkomstig is van een vertrouwde mailserver. En of er tijdens het transport van de e-mail iets veranderd is aan het bericht. De genoemde vingerafdruk is gebaseerd op een certificaat, waarvan een ontvangende mailserver de publieke sleutel kan ophalen uit een DNS-record van het maildomein. Ook deze techniek helpt de ontvangende mailserver in de afweging of een bericht als spam wordt aangemerkt.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)

De beveiligingsstandaarden SPF en DKIM kunnen afzonderlijk van elkaar worden geconfigureerd. En bieden op zichzelf al een verbetering op het gebied van de e-mail veiligheid. Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) is ontwikkeld om door middel van een ‘policy’ een link te leggen tussen SPF en DKIM. Het geeft aan hoe een ontvangende mailserver dient om te gaan met de resultaten van deze 2 standaarden. Daarnaast kun je met de rapportage mogelijkheid van DMARC een beeld krijgen of er misbruik wordt geconstateerd door een ontvangende mailserver. Mocht er zo’n rapportage zijn van mogelijk misbruik, dan kan dit ook liggen aan een foutieve configuratie van DKIM of SPF waardoor valide e-mails mogelijk niet aankomen. Ook een DMARC policy wordt opgeslagen in een DNS record van het maildomein.

Conclusie

E-mail beveiligingsprotocollen vormen de ruggengraat van een solide e-mailmarketing strategie. Door SPF, DKIM en DMARC toe te passen, investeren marketeers niet alleen in de bescherming van hun merk. Maar ook in het opbouwen van een duurzaam vertrouwen en het verhogen van de effectiviteit van hun e-mailcampagnes. Wacht niet te lang met het toepassen van de beveiliging voor het jouw merk beschadigt.

Heb je nog vragen omtrent de regelgeving van jouw e-mailmarketing of wil je starten met e-mailmarketing binnen jouw bedrijf?  Neem dan contact met ons op!